• Nieuws
 • Over Thuis in Emmen
 • Agenda
 • Contact
 • Hulp bij geheugenproblemen

  Voor de meeste mensen is het een grote stap om bij beginnende geheugenproblemen aan de bel te trekken/naar de huisarts te gaan. Vaak zijn er al wat langer signalen dat er iets meer aan de hand is dan ‘gewone’ vergeetachtigheid voordat er sprake is van de ziekte dementie, het ‘niet pluis-gevoel’. Hiervoor kan een casemanager dementie hulp bieden. Zij kunnen begeleiden en ondersteunen vanaf het niet-pluis-gevoel en eventuele hulp inschakelen.

  Ook bij Zorggroep Tangenborgh werken casemanagers, ook wel zorgbegeleiders genoemd. Zij geven informatie over de verschillende mogelijkheden van zorg en ondersteuning. De nadruk ligt hierbij op de beleving van de oudere: wat vindt hij/zij belangrijk, welke hindernissen ervaart iemand om datgene te doen wat voor hem of haar belangrijk is en hoe kan ik als verpleegkundige hieraan een bijdrage leveren? De gesprekken hierover zijn erop gericht om vanuit medische, sociale en verpleegkundige hoek zo breed mogelijk te kijken hoe het gevoel van welzijn, veiligheid en kijk op de toekomst kan worden verbeterd. Het is dus een vorm van preventief en proactief denken en handelen en gericht op het voorkomen van crisissituaties. Op basis van de anamneses kunnen bijvoorbeeld woningaanpassingen worden gedaan, gesprekken worden gevoerd met familie en/of de mantelzorger(s) of kan medicatie worden aangepast. Daarnaast geven de casemanagers voorlichting over ziekte en handicap, over gezond leven en kunnen ze helpen bij het opzetten van een leef- en activiteitenritme. Bij dagbehandeling bijvoorbeeld helpen de zorgmedewerkers van Tangenborgh bezoekers om de dag weer structuur te geven.
  De dagelijkse dingen worden samen gedaan, zoals koffie en thee drinken, koken, eten en boodschappen doen. Waar het kan worden bezoekers begeleid bij activiteiten die passen bij hun normale leefsituatie.

  Geen verwijzing nodig
  Aan casemanagement dementie zijn geen kosten verbonden. De hulp wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Er is geen verwijzing nodig.”

  Over de casemanagers
  Casemanagers zijn bekwame en speciaal opgeleide hulpverleners die veel weten over de verschillende vormen van dementie, de gevolgen ervan en ook wat helpend kan zijn. Ze zijn hiermee belangrijke schakels tussen cliënten en verschillende zorgverleners, zoals de huisarts, het ziekenhuis en mantelzorgorganisaties. De hulp is erop gericht om de cliënten zo lang mogelijk het leven te laten leiden zoals ze dat gewend waren, ook als de cliënt geheugenproblemen heeft.”

  Meer weten? Bel naar Zorggroep Tangenborgh, 0591 681616. Of ga naar www.tangenborgh.nl